mga tanong patungkol sa kampanya laban sa bato

Bakit pinapatay ang mga pinanghihinalaan pa lang? Bakit pinapatay ang mga hindi naman pumatay at hindi naman pumapatay? Bakit kailangang barilin sa parteng siguradong mapapatumba na nang permanente? ‘Di ba maaaring sa braso, o sa binti? Bakit halos karamihan sa mga pulis, walang proteksyon sa mga operasyon? Nasa tamang tahak pa ba ang ating paningin?…

60 days or so

I have 60 days or so to make or break a habit. 60 days or so of faking it, ’til I make it. Beats me if this is true But he says, “I’ll try it, if I were you.”

to that skinny sheep

Can I just close my eyes and fall asleep? Can you just come to me, and together, we’ll leap? And we’ll run away from here Far, far, away But there’s this maze that’s waiting And it ain’t so easy to trek It’s filled with scattered papers with legal shenanigans that make no sense, Regal voices…